fbpx

如何提高意識?

對於意識,你可以有怎樣的行動呢?
 
不要買入錯誤的觀點
 
不要買入評判
 
尋找每件事所帶來的禮物
 
願意接收每件事的可能性
 
不斷的提問從不下結論
 
勇敢對不適合你的沒有貢獻的說”不”
 
#開始今天的AccessBars認證課程
 
#明天在台中歡迎報名
 
 
08/02@台中(週日班,還有名額)
 
08/09@台南(週日班,還有名額)
 
08/15@台北(週六班,還有名額)
 
08/19@台北(週三班,還有名額)
 
08/22@台北(週六班,還有名額)
 
08/23@高雄(週日班,還有名額)
 
 
LINE ID:justwear
Scroll to Top